Odisha News Portal

Life Style – ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ Lover ର ନାମ କହିଦେବି, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ୧୦୦% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି

ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ , ଏହା ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କହିପାରିବୁ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଟ୍ରିକ ବିଷୟରେ ।

ଷ୍ଟେପ 1 – ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାଟ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଟରେ ଥିବା ଲେଟର ବା ନମ୍ୱରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ । ସେଥିରୁ ନିଜ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଥିବା ନମ୍ୱରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି A ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତେବେ 17 ନମ୍ୱର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି B ନମ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ 15 ନମ୍ୱର ମନେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହିପରି ନିଜ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଥିବା ନମ୍ୱରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ 2 – ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଥିବା ନମ୍ୱର ରେ 20 ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ , ଆଉ ସେହି ନମ୍ୱରଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ 3 – ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଥିବା ନମ୍ୱରରେ 20 ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନମ୍ୱର ଟି ଆସିବ ସେହି ନମ୍ୱର ରୁ ଆପଣ 1 ଫେଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ନମ୍ୱରଟି ପାଇଲେ ସେହି ନମ୍ୱରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ 4 – ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନମ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଫେଡି ସାରିବା ପରେ , ଯେଉଁ ନମ୍ୱରଟି ଆସିଛି ସେହି ନମ୍ୱରକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ । ଗୁଣ କଲାପରେ ଯେଉଁ ନମ୍ୱରଟି ପାଇଲେ ତାହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ

ଷ୍ଟେପ 5 – ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟେପଟି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଅଟେ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆମର ଟ୍ରିକ ଶେଷ ହେବ । ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ କରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଥିଲେ , ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବା ନମ୍ୱରରେ 2 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାର ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି । ଶେଷରେ ଆପଣ ଯାହାବି ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି ସେହି ନମ୍ୱରକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାଟ୍ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଏହି ଚାଟ୍ ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ୱର ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଆଗରେ ଥିବା ଲେଟର ଟି ଆପଣଙ୍କ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଟେ । ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଜାଣିପାରିବେ ।

ଏହି ଟ୍ରିକଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ , ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଷ୍ଟେପ ବାଏ ଷ୍ଟେପ କହିଲୁ ତାକୁ ଫୋଲ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଭରର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଜାଣିପାରିବେ । ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା ମତାମତ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।