Odisha News Portal

ଦେଖନ୍ତୁ 20 Ollywood ହିରୋ ଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯିବେ ଦିୱାନା

ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କର ରିଏଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଅଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ।

1 ସମ୍ୱିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ :-

ସମ୍ୱିତ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମେରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା ହେଉଛି ଶୟନା ମହାପାତ୍ର ।

ବାବୁଶାନ ମାହାନ୍ତି :-

ନମ୍ୱର 2 ରେ କଥାହେବା ବାବୁଶାନ ମାହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ , ବାବୁନଶାନ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମେରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ସତପଥୀ ।

ଶୁଭାଷିସ ଶର୍ମା :-

ନମ୍ୱର 3 ରେ କଥାହେବା ଶୁଭାଷିସ ଶର୍ମା ଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଶୁଭାଷିସ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଅନିଶା ଶର୍ମା ।

ଶ୍ରିତମ ଦାସ :-

ନମ୍ୱର 4ରେ କଥାହେବା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଶ୍ରୀତମ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ପୁନମ ଦାସ ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର :-

ନମ୍ୱର 5ରେ କଥାହେବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ , ସିଦ୍ଦାନ୍ତ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ମାମା ମିଶ୍ର ।

ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର :-

ନମ୍ୱର 6ରେ କଥାହେବା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଦେବାଶିଷ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ମନାଲିସା ।

ଅମ୍ଳାନ ଦାସ :-

ନମ୍ୱର 7 ରେ କଥା ହେବା ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଅମ୍ଳାନ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଭୂମିକା ଦାସ ।

ସବ୍ୟଶାଚୀ :-

ନମ୍ୱର 8 ରେ କଥାହେବା ସବ୍ୟଶାଚୀଙ୍କ ବିଷୟରେ , ସବ୍ୟଶାଚୀ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ।

ଅନୁଭବ ମାହାନ୍ତି :-

ନମ୍ୱର 9 ରେ କଥାହେବା ଅନୁଭବ ମାହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଅନୁଭବ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ନା ହେଉଛି ବର୍ଷାପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ।

ଅରିନ୍ଦମ ରୟ :-

ନମ୍ୱର 10 ରେ କଥାହେବା ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଅରିନ୍ଦମ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଅନୁପା ଦାସ ।

ଅରଧେନ୍ଦୁ :-

ନମ୍ୱର 11 ରେ କଥାହେବା ଅରଧେନ୍ଦୁ ଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଅରଧେନ୍ଦୁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ପଲ୍ଲବୀ ।

ଆକାଶ ଦାସ :-

ନମ୍ୱର 12 ରେ କଥାହେବା ଅକାଶ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଆକାଶ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ହାତୀ ।

ପୁପିନ୍ଦର ସିଂ :-

ନମ୍ୱର 13 କଥାହେବା ପୁପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ , ପୁପିନ୍ଦର ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ରୁପିନ୍ଦର କର ।

ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ :-

ନମ୍ୱର 14 ରେ କଥାହେବା ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଦୀପକ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ତନୁଜା ସାହୁ ।

ଡିପନ ଦାସ :-

ନମ୍ୱର 15 ରେ କଥାହେବା ଡିପନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଡିପନ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ସଙ୍ଗିତା ଦାସ ।

ବବି ମିଶ୍ର :-

ନମ୍ୱର 16 ରେ କଥାହେବା ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ , ବବି ମିଶ୍ର ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି କଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ।

ଶମରେସ ରାଉତରାୟେ :-

ନମ୍ୱର 17 ରେ କଥାହେବା ଶମରେସ ରାଉତରାୟେଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଶମରେସ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ପ୍ରେମଲତା ସାହୁ ।

ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ :-

ନମ୍ୱର 18 ରେ କଥାହେବା ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟରେ , ରୁଦ୍ର ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଜିନା ସାମଲ ।

ଅଭିଶେକ ରଥ :-

ନମ୍ୱର 19 ରେ କଥାହେବା ଅଭିଶେକ ରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଅଭିଶେକ ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଐଶରିୟା ।

ଚନ୍ଦନ କର :-

ନମ୍ୱର 20 ରେ କଥାହେବା ଚନ୍ଦନ କରଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଚନ୍ଦନ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଦେବୀ ମିଶ୍ର ।

ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା ମତାମତ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।