Odisha News Portal

ବାଛନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଲେଟରକୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରକୃତ ଭଲପାଇବାକୁ

ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଲଭରମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମିକାର ମନରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଟର ନେଇ ଆସିଛୁ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଟରକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବା ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଲେଟର ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

1 A ଲେଟର – ଯଦି ଆପଣ ଏ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସହମତ ଅଟନ୍ତି ।

2 B ଲେଟର – ଯଦି ଆପଣ ବି ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ।

3 C ଲେଟର – ଯେଉଁମାନେ ସି ଲେଟର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

4 D ଲେଟର – ଯେଉଁମାନେ ଡି ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶଚା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ଧୋକା ଦେବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

5 E ଲେଟର – ଯେଉଁମାନେ ଇ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ।

6 F ଲେଟର – ଯେଉଁମାନେ ଏଫ ଲେଟର ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

7 G ଲେଟର – ଯଦି ଆପଣ ଜି ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

8 H ଲେଟର – ଯଦି ଆପଣ ଏଚ ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

9 i ଲେଟର – ଯେଉଁମାନେ ଆଇ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ।

10 J ଲେଟର – ଯେଉଁମାନେ ଜି ଲେଟର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ।

11 K ଲେଟର – ଯଦି ଆପଣ କେ ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବୀନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ।

12 L ଲେଟର – ଯଦି ଆପଣ ଏଲ ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜଦେବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା ମତାମତ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।